کفایه الاصول – استاد علی فرحانی

💢 کفایه الاصول

💠 استاد علی فرحانی

💢 تعداد کل جلسات: ۴۰۲ جلسه

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄

🔰 جلسه اول

🔰 جلسه دوم

🔰 جلسه سوم

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄

🔆 مقدمات (ص۱-۵۸) ۵۲جلسه

💢 دانلود : ۱۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄
🔆 اوامر (ص۶۱-۱۴۶) ۶۶جلسه

💢 دانلود : ۱۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄
🔆 نواهی (ص۱۴۹-۱۹۰) ۵۸جلسه

💢 دانلود : ۱۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄
🔆 مفاهیم(ص۱۹۱-۲۱۲) ۲۰جلسه

💢 دانلود : ۲۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄
🔆 عام و خاص (ص۲۱۵-۲۴۰) ۱۷جلسه
🔆 مطلق و مجمل (۲۴۳-۲۵۳) ۷جلسه

💢 دانلود : ۱۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄
🔆 حجج و امارات (ص ۲۵۷-۳۰۷) ۴۹جلسه

💢 دانلود : ۱۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄
🔆 انسداد (ص۳۰۸-۳۳۳) ۱۸جلسه

💢 دانلود : ۱۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄
🔆 اصول عملیه (ص۳۳۷-۴۲۲) ۱۰۳جلسه

💢 دانلود : ۲۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄
🔆 تعادل و تراجیح (ص۴۳۷-۴۵۱) ۱۳جلسه

💢 دانلود : ۱۵۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ ریال – خرید

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄

⚠️فایل زیپ در پوشه دانلود موجود است

┄┅┅═❅❅❄️❅❅═┅┅┄

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید


فهرست