جزوه تقریر صوت بدایه استاد علی فرحانی

💢 پیاده صوت های بدایة الحکمة استاد علی فرحانی

🔰 تنظیم: حجت الاسلام احمد هروی

🔴 این جزوه پیاده شده صوت های بدایة الحکمة استاد علی فرحانی است که در سال های ۸۹ تا ۹۲ تدریس شده است.

💢 دانلود رایگان تعدادی از صفحات:

📌 نمونه جلسات مقدمه، مرحله اول و دوم

📌 نمونه جلسات مرحله سوم تا یازدهم

⚠️ توجه: در جلسات تقریرخوانی، تقریر طلاب پیاده نشده است.

 دانلود
👇👇👇👇👇

🔴 توجه: جزوه به صورت pdf است.

🔴 دانلود مجموع دوازده بخش (مرحله اول تا یازدهم+معرفت شناسی):

🔰 قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📒 بخش اول: مقدمه و مرحله اول: جلسات ۱ تا ۶۰  (سال ۸۹-۹۰)
(توجه: صوت ۲۵و۴۵ موجود نیست.جلسات ۲۶و ۲۷ پیاده نشده است.)🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📘 بخش دوم: مرحله دوم: جلسات ۶۱ تا ۸۱  (سال ۸۹-۹۰)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📕 بخش سوم: مرحله سوم: جلسات ۸۲ تا ۹۳  (سال ۸۹-۹۰)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📗 بخش چهارم: معرفت شناسی: جلسات ۱ تا ۲۰  (سال ۹۰-۹۱)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📔 بخش پنجم: مرحله چهارم: جلسات ۲۱ تا ۴۰  (سال ۹۰-۹۱)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📙 بخش ششم: مرحله پنجم: جلسات ۴۱ تا ۵۲  (سال ۹۰-۹۱)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📕 بخش هفتم: مرحله ششم: جلسات ۵۳ تا ۶۲  (سال ۹۰-۹۱)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📔 بخش هشتم: مرحله هفتم: جلسات ۶۳ تا ۷۳  (سال ۹۰-۹۱)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📗 بخش نهم و دهم: مرحله هشتم و نهم: جلسات ۷۴ تا ۸۱  (سال ۹۰-۹۱)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📓 بخش یازدهم: مرحله دهم: جلسات ۸۲ تا ۹۲  (سال ۹۰-۹۱)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
📒 بخش دوازدهم: مرحله یازدهم: جلسات ۱ تا ۱۸  (سال ۹۱-۹۲)

🔰 قیمت: ۵۰۰۰ تومان

۵۰,۰۰۰ ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید


فهرست